EA028E30-462F-4EB5-9DC5-C3A12C45A106EA028E30-462F-4EB5-9DC5-C3A12C45A106

Điều Kiện Tham Gia Launchpad Sàn Bybit

Điều khoản và Điều kiện
Để tham gia, bạn phải hoàn thành Xác minh KYC Cấp 1 hoặc Xác thực Doanh nghiệp. Người dùng đến từ những quốc gia bị hạn chế sẽ không được tham gia sự kiện. Bạn có thể nhấn vào đây để hoàn thành Xác minh KYC ngay.
-Số BIT trung bình hàng ngày trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn từ ngày đăng ký đên lúc tham gia mua  phải bằng hoặc lớn hơn 50 và sẽ được làm tròn đến số nguyên gần nhất.
-Tài khoản phụ không đủ điều kiện tham gia sự kiện. Số BIT trong Tài Khoản Phụ sẽ được tính vào Tài Khoản Chính.
Số BIT trong Tài Khoản Giao Ngay, Tài Khoản ByFi và Tài Khoản Phái Sinh của bạn sẽ được tính trong khoảng thời gian chụp nhanh. Xin lưu ý rằng chỉ số BIT của bạn và số BIT đã stake trong Launchpool mới được tự động tính trong ảnh chụp nhanh Tài khoản ByFi của bạn. —Số BIT được stake trong các sản phẩm khác ở Trung Tâm ByFi (ví dụ: Dual Asset Mining) sẽ không được tính. Trong thời gian đăng ký, nếu bạn đã stake BIT trong Launchpool, trước tiên hãy unstake và chuyển nó sang Tài Khoản Giao Ngay theo cách thủ công. Nếu bạn giữ BIT trong Tài khoản ByFi hoặc Tài Khoản Phái Sinh, vui lòng chuyển BIT sang Tài Khoản Giao Ngay theo cách thủ công.
-Bybit có quyền tước quyền tham gia của bất kỳ người dùng nào thực hiện hành vi bất chính hoặc sai trái trong thời gian diễn ra sự kiện, bao gồm đăng ký hàng loạt tài khoản để kiếm thêm tiền thưởng và bất kỳ hành vi nào khác liên quan đến mục đích trái phép, gian lận hoặc gây hại.
-Bybit có quyền sửa đổi điều khoản của sự kiện này mà không cần báo trước cho người dùng.
-Bybit có quyền diễn giải cuối cùng về sự kiện này. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Mở Tài khoản Sàn Bybit Tại Đây

You May Also Like

About the Author: thi thanh hai

Contact Me on Zalo