• Công ty Nymstar Limited được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles (FSA) cấp quyền và quản lý theo Giấy phép số SD025 và vận hành tại trang web www.exness.com
  • Công ty Exness (Cy) Ltd, được Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) cấp quyền và quản lý theo Giấy phép số 178/12 và vận hành tại trang web www.exness.eu
  • Công ty Exness (UK) Ltd, được Cơ quan Quản lý Dịch vụ Tài chính (FCA) cấp quyền và quản lý theo Giấy phép Đăng ký Dịch vụ Tài chính số 730729 để cung cấp Hợp đồng chênh lệch (CFD) cho nhiều loại công cụ cơ sở khác nhau và vận hành tại trang web www.exness.uk.

Đăng ký mở tài khoản giao dịch tại exness : exness.com

Tham gia tín hiệu vip exness free trọn đời tại đây .